MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Przetargi zakończone
Liczba odwiedzin kategorii: 16145 
 
 Nazwa pozycji Data
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Czelatycach 2010-10-06
przetarg nieograniczony na zakup ciągnika rolniczego 2009-07-30
Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2010-10-27
Zaproszenie do złożenia oferty- Przebudowa drogi w miejscowości Rokietnica 2016-11-24
Wykaz nieruchomości do sprzedaży 2010-03-04
Budowa Kaplicy Cmentarnej w miejscowości Rokietnica 2010-03-17
Wyjaśnienie do przetargu 2010-03-24
Sprzedaż nieruchomości 2011-01-12
Remont drogi w miejscowości Tuligłowy 2010-04-01
Przebudowa drogi w miejscowości Rokietnica 2016-11-08
Remont dróg w miejscowości: Rokietnica 2010-04-02
Wyniki konkursu-zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2010-03-08
Odwodnienie drogi gminnej 2010-04-06
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Rokietnica 2016-11-08
Zadanie pn. dowóz dziecka niepełnosprawnego 2010-12-07
Sprzedaż nieruchomości 2010-04-07
Wyjaśnienia treści SIWZ 2010-04-13
Przebudowa drogi w miejscowości Rokietnica 2016-10-25
Budowa ogrodzenia wokół boisk sportowych w Rokietnicy 2010-04-22
Remont drogi w miejscowości Tapin 2010-05-05
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. 2016-09-23
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2010-05-19
Przebudowa drogi dz. nr ewid. 389 w miejscowości Tuligłowy 2016-09-19
Ogłoszenie o przetargu - najem i sprzedaż nieruchomości 2013-10-22
Remont dróg w miejscowości Rokietnica Wola 2010-06-02
Budowa parkingu na działce nr 26/4 i drogi w miejscowości Rokietnica dz. nr 2979/3 2016-09-16
Wykaz nieruchomości 2016-08-30
Sprzedaż nieruchomości 2010-06-15
Remont dróg w miejscowości Rokietnica, Tapin 2010-06-28
Wykonanie malowania elewacji budynku Urzędu Gminy w miejscowości Rokietnica 2016-08-24
Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Tapin 2013-10-10
Wymiana pokrycia dachu budynku sklep w m. Czelatyce /dół/ 2016-08-04
Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Tapin 2013-09-23
Wykaz nieruchomości 2010-07-06
Remont drogi w miejscowości Czelatyce 2010-07-14
Przebudowa drogi w miejscowości Tapin 2013-09-17
Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR model P244L oraz JELCZ model 325OS 2016-07-21
Remont drogi w miejscowości: Rokietnica, Tuligłowy 2010-08-03
Sprzedaż nieruchomości 2013-09-17
"Budowa chodnika w miejscowości Rokietnica przez wieś - "koło mleczarni" - etap 4" 2016-07-12
Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Tapin 2013-09-06
Przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego 2016-07-06
Sprzedaż nieruchomości 2010-08-04
Sprzedaż - nieruchomości 2010-08-25
Zaproszenie do złożenia oferty - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czelatyce 2013-09-02
Remont drogi w miejscowości Rokietnica i Czelatyce 2016-06-14
Remont drogi w miejscowości Rokietnica 2010-09-03
Remont drogi w miejscowości Rokietnica 2013-08-14
Remont drogi w miejscowosci Tuligłowy 2010-09-17
Budowa drogi w miejscowości Rokietnica - zagumienna 2018-02-21
Ogłoszenie o przetargu - najem i sprzedaż nieruchomości 2013-08-08
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rokietnica w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2018-02-06
Zapytanie ofertowe na wykonanie 2 sztuk otworów studziennych S-3 i S-4 2016-06-09
Przebudowa drogi gminnej nr 111751R w miejscowości Rokietnica 2018-01-19
Przebudowa drogi w miejscowości Rokietnica /śmiertelna/ 2013-08-05
Remont dróg w miejscowości Czelatyce 2010-09-28
Przetarg na dzierżawę nieruchomości 2017-12-19
Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania pn. 2017-12-04
,,Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne na terenie Gminy Rokietnica” 2016-05-31
Dostawa kruszywa naturalnego/łamanego w ilości 1000 ton do potrzeb bieżącego utrzymania dróg gminnych 2017-12-01
Przebudowa drogi w miejscowości Czelatyce /zagumienna/ 2013-07-18
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Rokietnica 2017-12-01
Zapytanie ofertowe - urny wyborcze 2016-05-30
Dostawa Kruszywa naturalnego/łamanego w ilości 1000 ton do potrzeb bieżącego utrzymania dróg 2017-11-21
Zapytanie ofertowe na sprzedaż drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego pozyskanego z lasu gminnego w m. Tuligłowy. 2016-04-29
Sprzedaż nieruchomości 2017-11-21
Przebudowa drogi w miejscowości Czelatyce (zagumienna) 2013-07-09
Sprzedaż nieruchomości 2010-10-28
Przebudowa drogi dz. nr ewid. 1258/3 w miejscowości Rokietnica 2017-10-31
„Remont drogi w miejscowości Tuligłowy dz. nr 389 w km 0+000 – 0+194”. 2016-04-26
Wykaz nieruchomości 2017-10-24
Zaproszenie do złożenia oferty "Dostawa materiałów do wykonania chodnika na cmentarz w m. Rokietnica" 2013-07-03
Wykonanie warstwy podbudowy placu, dz. nr 26/4 w miejscowości Rokietnica - 2017-10-18
Remont budynku gminnego usytuowanego na dz. nr 1554 w miejscowości Czelatyce 2017-10-16
Dostawa i montaż piłkochwytów na obiekt sportowy w m. Rokietnica 2016-04-22
Przebudowa drogi w miejscowości Czelatyce (zagumienna) 2013-07-01
Przebudowa drogi gminnej nr 111751R w miejscowości Rokietnica 2017-10-11
Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej w miejscowości Tuligłowy dz. nr 311/2 2017-10-06
II przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego 2016-04-20
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dystrybucja energii elektrycznej 2013-06-25
Remont budynku gminnego usytuowanego na dz. nr 1554 w miejscowości Czelatyce 2017-10-04
Remont pętli autobusowej w miejscowości Tuligłowy dz. nr 497/4 2017-10-03
Przebudowa drogi dz. nr ewid. 1027/61, 1044/53 w miejscowości Rokietnica w km 0+530 – 1+785. 2016-04-18
Wykaz nieruchomości 2013-06-06
Zimowe utrzymanie dróg 2017/2018 2017-09-28
Zagospodarowanie centrum wsi Czelatyce – budowa chodnika 2016-04-05
Dostawa 1000 ton kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm 2017-09-14
Przetarg na sprzedaż drewna 2016-03-29
Dostawa 1000szt. płyt ażurowych 2017-09-01
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. 2017-08-31
Wykonanie elewacji budynku Świetlica w miejscowości Rokietnica-Wola 2013-05-29
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2016-03-09
Przebudowa drogi gminnej nr 111751R w miejscowości Rokietnica w km 0+000 - 0+970 2017-08-31
Zaproszenie do złożenia oferty na opróżnieniu i umyciu trójzbiornika – reaktora typ. Hydrovit SI 450 na oczyszczalni ścieków w Rokietnicy w celu przeprowadzenia jego remontu. 2017-08-28
Budowa chodnika w miejscowości Rokietnica przez wieś „koło mleczarni”. 2016-03-09
Wykonanie remontu trójzbiornika – reaktora typ. Hydrovit SI 450 na oczyszczalni ścieków w Rokietnicy 2017-08-18
Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn. "Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie tenisa stołowego" 2013-05-07
Przebudowa drogi dz. nr ewid.939 w miejscowości Tapin 2017-08-17
Zaproszenie do złożenia oferty - " Dostawa betonowych płytek chodnikowych" 2013-04-18
Sprzedaż drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego pozyskanego z lasu gminnego w m. Tuligłowy. 2017-08-10
Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR model P244L oraz JELCZ model 325OS 2016-03-04
Zaproszenie do złożenia oferty - "Remont budynku Szkoły Podstawowej w Rokietnicy - wymiana stolarki na klatce schodowej" 2013-04-17
Remont drogi w miejscowości Tuligłowy 2017-07-27
Sprzedaż nieruchomości 2016-03-01
"Budowa chodnika w miejscowości Czelatyce dz. nr 2305, 2306" 2017-07-11
Remont drogi dz. nr 3144/2 w miejscowości Rokietnica 2017-06-29
Zaproszenie do złożenia oferty - "Dostawa materiałów do pokrycia dachu budynku sklep w m. Czelatyce" 2013-04-17
Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół z terenu gminy Rokietnica w roku szkolnym 2016 2016-02-19
Remont elewacji 2 szt. zbiorników wyrównawczych na ujęciu wody w m. Tapin 2017-06-21
Budowa chodnika w miejscowości Czelatyce 2017-06-20
Otwarty konkurs ofert na zadanie pn. "Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie tenisa stołowego" 2013-04-10
Wykonanie Budynku gospodarczego na oczyszczalni ścieków 2016-02-19
Budowa parkingu dz. nr 26/4 i drogi w miejscowości Rokietnica dz. nr 2979/3 2017-06-08
Ogłoszenie o przetargu - najem i sprzedaż nieruchomości 2013-04-09
Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynku gospodarczym z kratą koszową i ślimakową na oczyszczalni ścieków w Rokietnicy 2017-06-06
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rokietnica 2017-05-30
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rokietnica z zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2016-02-05
Wykonanie tynku zewnętrznego na budynku gminy w miejscowości Czelatyce z materiału powierzonego przez gminę 2017-05-30
BUDOWA TRYBUNY WRAZ Z ZADASZENIEM PRZY ISTNIEJĄCYM BOISKU SPORTOWYM W ROKIETNICY NA DZIAŁKACH: 990/1, 1015/12 2013-03-29
„Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu w ramach Działania 6.4 infrastruktura edukacyjna RPO WP na lata 2014-2020” dla zadania pn. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół – Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła 2015-12-11
,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rokietnica w roku 2017” 2017-05-17
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2017-04-06
Urządzenie terenu przy cmentarzu w miejscowości Rokietnica 2013-03-18
Dostawa 1000szt. korytek ściekowych betonowych 2015-12-11
Odnowa centrum wsi Rokietnica Wola - budowa chodnika (Kąty) 2017-04-05
Przebudowa drogi w miejscowości Tuligłowy /koło Mikłasza/ dz. nr 107 w km 0+000 - 1+400 2013-03-15
Wykaz nieruchomości 2017-03-28
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. 2015-12-08
Dostawa rur karbowanych 2017-03-22
Wykaz nieruchomości 2015-12-08
Dostawa kruszywa łamanego frakcji 0-63mm w ilości około 550 m3 2017-02-28
Budowa chodnika w miejscowości Czelatyce 2017-02-22
Wykaz nieruchomości 2013-03-12
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rokietnica w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2013-03-06
Budowa chodnika w miejscowości Rokietnica /koło mleczarni/ - etap 5 2017-02-20
Dożywianie dzieci w szkole - Gmina Rokietnica 2017-02-06
Zimowe utrzymanie dróg 2015/2016 2015-11-03
Oświetlenie boiska sportowego i grzybka tanecznego w Rokietnicy 2013-03-06
Konkurs ofert na realizację zadania Gminy Rokietnica w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017r. 2017-01-25
Zimowe utrzymanie dróg 2015/2016 2015-10-15
Konkurs ofert na realizację zadania pn. 2016-12-05
Dostawa kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm w ilości 800 m3. 2013-03-01
Wykaz nieruchomości 2016-11-23
Wykaz nieruchomości 2015-09-29
ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH ORAZ ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH SELEKTYWNIE ZBIERANYCH Z TERENU GMINY ROKIETNICA OD DNIA 1.01.2017R. DO DNIA 31.12.2019R. 2016-11-17
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2013-02-26
Przetarg na sprzedaż drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego 2016-10-27
Dostawa rur karbowanych 2015-09-24
Zimowe utrzymanie dróg 2016/2017 2016-10-17
Remont drogi w miejscowości Rokietnica 2015-09-22
Instalacja centralnego ogrzewania, wewnętrzna instalacja gazowa w budynku handlowym w miejscowości Czelatyce nr 86 2013-02-11
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rokietnica w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2013-02-08
Remont drogi w miejscowości Rokietnica 2015-09-18
Sprzedaż nieruchomości 2015-09-08
Dożywianie dzieci w szkołach gminy Rokietnica w roku 2013 2013-02-08
Zakup energii elektrycznej 2013-02-07
Oferta na dostawę 2000szt. płyty ażurowej szarej o wymiarach 60x40x8cm 2015-08-18
"Wykonanie balustrady wew. ze stali nierdzewnej w budynku Urząd Gminy w miejscowości Rokietnica. " 2015-08-06
Wykaz nieruchomości 2013-01-24
Posypywanie dróg gminnych 2012/2013 2012-10-17
Wykonanie usługi konwersji dokumentów planistycznych tj. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) dla obszaru Gminy Rokietnica do postaci cyfrowej. 2015-08-06
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 2015-08-04
Przetarg nieograniczony na: ,,Dostawę lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuligłowy”. 2012-09-12
„ Budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z wewnętrzną instalacją gazową, instalacjami wod-kan., robotami budowlanymi, w budynku Świetlica miejscowości Rokietnica sołectwo Wola”. 2012-09-04
Wykaz nieruchomości 2015-08-04
Zagospodarowanie centrum wsi Czelatyce 2015-07-22
Sprzedaż nieruchomości 2012-08-14
Remont drogi w miejscowości Tuligłowy 2015-07-17
Zaproszenie do złożenia oferty - 2012-07-27
Zaproszenie do złożenia oferty - "Urządzenie placu zabaw Radosny kącik w miejscowości Rokietnica" 2012-07-24
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2015-06-12
Remont drogi w miejscowości Tapin 2012-07-09
Cyklinowanie i lakierowanie parkietu sali gimnastycznej w miejscowości Tuligłowy 2015-06-09
Cyklinowanie i lakierowanie parkietu sali gimnastycznej - Szkoła Podstawowa w miejscowości Rokietnica 2015-06-09
Wykaz nieruchomości 2012-06-21
Wykaz nieruchomości 2015-06-09
Remont dróg w miejscowości Rokietnica 2012-06-20
"Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Rokietnicy" 2015-05-07
Wymiana istniejącej studni PE DN 400 mm na studnię betonową DN 1500 mm wraz z kartą kosztową KPP 400 na oczyszczalni ścieków w Rokietnicy 2012-05-11
Budowa chodnika w miejscowości Rokietnica /koło mleczarni! etap 2. 2015-04-23
Zaproszenie do złożenia oferty - „Wymiana drzwi i okien w budynku Świetlica Wola i drzwi w budynku sklep Rokietnica Wola.” 2012-04-30
Remont dróg w miejscowości Rokietnica - "Wielka Wieś" i "Sobolówka" 2012-04-12
Zaproszenie do złożenia oferty 2015-04-17
Remont dróg w miejscowościach Czelatyce 2012-04-10
Zapytanie cenowe- dostawa tonerów 2015-04-09
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rokietnica z zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2015-03-18
Montaż trybun sportowych i wiat dla zawodników przy istniejącej płycie boiska w miejscowości Rokietnica 2012-03-27
Wykaz nieruchomości 2015-03-03
Ogłoszenie o wyborze ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012r. na terenie Gminy Rokietnica 2012-03-21
Wykaz nieruchomości 2012-03-21
Dostawa kruszywa łamanego 2015-02-27
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rokietnica z zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2015-02-12
Przetarg na najem lokalu 2012-03-20
Konkurs ofert na realizację zadania Gminy Rokietnica w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012r. 2012-02-27
Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania publicznego w formie powierzenia w 2015 roku 2014-12-31
"Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rokietnica do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu w 2015 roku". 2014-12-03
Budowa chodnika w miejscowości Rokietnica - koło stadionu 2012-02-07
Wykaz nieruchomości 2012-01-31
Wykaz nieruchomości 2014-12-02
Sprzedaż nieruchomości 2012-01-03
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Rokietnica. 2014-11-24
Oświetlenie uliczne 2012-01-02
„Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Rokietnica”. 2014-11-05
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Rokietnica 2014-11-04
Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania publicznego w formie powierzenia w obszarze działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w 2012 roku 2011-12-30
Zimowe utrzymanie dróg 2014/2015 2014-10-28
Rozpoznanie cenowe - zakup i dostawa dla Gminy Rokietnica pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 2011-12-09
Budowa chodnika w miejscowości Rokietnica /koło mleczarni/ etap 1 2014-09-22
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z wewnętrzną instalacją gazową, instalacjami wod-kan., technologii kotłowni, robotami budowlanymi, w budynku Ośrodek Zdrowia w miejscowości Rokietnica 2014-08-20
Wójt Gminy Rokietnica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pn. 2011-12-07
Sprzedaż nieruchomości 2011-11-22
Budowa chodnika w miejscowości Tapin 2011-11-22
Sprzedaż nieruchomości 2014-08-12
Przetarg na dzierżawę nieruchomości 2014-07-29
Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2011-10-24
Modernizacja instalacji c.o. oraz kotłowni gazowej w budynku Szkoła Podstawowa w miejscowości Tuligłowy 2011-08-17
Wykaz nieruchomości 2014-07-17
Sprzedaż nieruchomości 2011-08-09
Remont drogi w miejscowości Tapin 2014-07-11
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na ,, Dostawę pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach projektu – Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Rokietnica. 2011-07-26
Remont dróg w miejscowości Tapin 2011-08-08
Budowa budynku Centrum Rehabilitacji w miejscowości Rokietnica 2014-07-10
Remont drogi w miejscowości Rokietnica 2011-08-05
Budowa Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Tuligłowy 2014-07-09
Dostawa i montaż przegród aluminiowych wewnętrznych z drzwiami i okien oddymiających o odporności ogniowej EI 30. Zespół Szkół w miejscowości Rokietnica 2011-07-20
"Wykonanie wylewek cementowych i betonowych wraz z izolacją przeciwwilgociowa i cieplną w budynkach sklep /góra/ w miejscowości Czelatyce" 2014-07-08
Przetarg nieograniczony na "Dostawę pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach projektu - Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Rokietnica" 2011-06-28
Wykaz nieruchomości 2014-06-25
Remont drogi w miejscowości Rokietnica 2011-06-27
Wykonanie ogrodzenia budynku Remizo-świetlica w miejscowości Tapin. 2014-05-20
"Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne na terenie Gminy Rokietnica" 2014-05-16
Przetarg na sprzedaż pojazdów 2011-06-20
Wymiana okien w budynkach: - Sklep /góra/ w miejscowości Czelatyce - SKR w miejscowości Rokietnica 2014-05-07
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2011-05-31
Zagospodarowanie centrum wsi Czelatyce i Rokietnica Wola 2011-05-25
1. Budowa chodnika w miejscowości Czelatyce /przez wieś/ dz. nr 886, 893, 2. Budowa chodnika w miejscowości Rokietnica Wola /przez wieś/ dz. nr 1363/18 2014-04-09
Przebudowa drogi gminnej /koło Kondrata/ dz. nr 1289, 1380 w miejscowości Tuligłowy w km 0+175 - 0+485 2014-03-28
Budowa chodnika w miejscowości Tapin 2011-05-26
Przebudowa dróg w miejscowości Rokietnica - 2014-03-28
Sprzedaż nieruchomości 2011-05-25
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne 2011-05-23
Dostawa kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm w ilości 540 ton 2014-03-28
Przebudowa drogi w miejscowości Rokietnica 2014-03-21
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 2011-05-23
Remont obiektu sportowego w miejscowości Rokietnica 2011-05-10
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Rokietnica w 2014 roku 2014-03-12
Usługi edukacyjne w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Rokietnica 2011-04-20
Wykaz nieruchomości 2014-03-06
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rokietnica w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2014-02-12
Doposażenie w pomoce dydaktyczne szkół w ramach projektu - Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Rokietnica 2011-04-19
Sprzedaż nieruchomości 2011-04-19
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Rokietnica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu w 2014 roku 2013-12-06
Zaproszenie do złożenia oferty: 2013-11-29
Remont drogi w miejscowości Czelatyce 2011-04-18
Wyniki konkursu na szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie piłki nożnej i nauki pływania oraz w zakresie tenisa stołowego 2011-03-17
Zaproszenie do złożenia oferty: "Wymiana 63 opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rokietnica" 2013-11-28
Zaproszenie do złożenia oferty: 2013-11-28
. Zadanie 1 pn. "Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie piłki nożnej i nauki pływania". Zadanie 2 pn. "Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie tenisa stołowego". 2011-02-15
Wyniki konkursu dowóz dziecka niepełnosprawnego 2010-12-31
Odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych 2013-10-15
Sprzedaż nieruchomości 2011-03-08
Zaproszenie do złożenia oferty: 2013-07-15
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rokietnica 2013-05-16
Przetarg - wycinka drzew na cmentarzu komunalnym w m. Rokietnica 2011-02-14     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ