MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nr pozycji 43
Nazwa pozycji Dostawa kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm w ilości 800 m3.
Opis Dostawa kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm w ilości 800 m3.
Data publikacji 2013-03-01
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy
 4. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 5. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
 6. Formularz cenowy
 7. Projekt umowy
 8. Protokół z sesji otwarcia ofert
 9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 10. Informacja o zmianie wykonawcy

Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ