MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nr pozycji 47
Nazwa pozycji Dożywianie dzieci w szkołach gminy Rokietnica w roku 2013
Opis Dożywianie dzieci w szkołach gminy Rokietnica w roku 2013
Data publikacji 2013-02-08
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Opis przedmiotu zamówienia
 4. Załączniki do SIWZ
 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 6. Protokół z sesji otwarcia ofert
 7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ