MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
     Sprzedaż nieruchomości Drukuj... 

                                                                                                                                                 Rokietnica 08.03.2011 r.

RG.72241.1.11

                                                                

WYKAZ

 

Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu, sprzedaży na podstawie uchwały Rady Gminy Rokietnica Nr IV/19/2011, IV/20/2011, IV/21/2011 z dnia 25 luty 2011 r., oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r.  nr 261 poz. 2603 z póź. zm.).

Lp.

Nr działki

KW

Pow.

Położenie

Opis nieruchomości

Przezn. w MPO

Termin zagosp.

Cena wywoławcza

Uwagi

1.

977

 

0,67 ha

Rokietnica

Była baza SKR w miejscowości Rokietnica – budynek główny w tym:

-    pom. biurowe o pow. 17,8 m2

-    10 boksów garażowych o pow. 18,0 m2 każdy

-    2 pom. warsztatowe o pow. 35,4 m2 każde

-    pom. warsztatowe o pow. 47,9 m2

-    pom. warsztatowe o pow. 149,3 m2

-    plac na składowanie materiałów o pow. 2785 m2

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1,60 zł netto/1 m2 za budynek, 0,20 zł netto/1 m2 za plac

Okres dzierżawy do 3 lat.

2.

977

 

0,67 ha

Rokietnica

Była baza SKR w miejscowości Rokietnica – budynek główny w tym:

-    pom. biurowe o pow. 23,2 m2

-    plac na składowanie materiałów, dojazd do budynku o pow. 1011 m2

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1,60 zł netto/1 m2 za budynek, 0,20 zł netto/1 m2 za plac

Okres dzierżawy do 3 lat.

3.

977

 

0,67 ha

Rokietnica

Była baza SKR w miejscowości Rokietnica w tym:

-    budynek o pow. 171 m2

-    plac na składowanie materiałów, dojazd do budynku o pow. 542 m2

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1,60 zł netto/1 m2 za budynek, 0,20 zł netto/1 m2 za plac

Okres dzierżawy do 3 lat.

4.

977

 

0,67 ha

Rokietnica

Była baza SKR w miejscowości Rokietnica – budynek główny w tym:

- lokal użytkowy o pow. 128,71 m2

brak

po podpisaniu umowy najmu

1,60 zł netto/1 m2

Okres najmu do 3 lat

5.

1258/2

 

0,19 ha

Rokietnica

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

6.

1258/4

 

0,10 ha

Rokietnica

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

7.

1262/1

 

0,10 ha

Rokietnica

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

8.

2169/2

 

1,08 ha

Rokietnica

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

9.

2556

 

0,10 ha

Rokietnica

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

10.

599/2

 

3,36 ha

Rokietnica

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

11.

1410/1

 

0,15 ha

Rokietnica

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

12.

1329/2

 

0,98 ha

Rokietnica

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

13.

975

 

0,59 ha

Rokietnica

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

14.

1957

 

0,11 ha

Rokietnica

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

15.

1967/6

 

0,06 ha

Rokietnica

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

16.

434/4

 

0,18 ha

Rokietnica

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

17.

1262/1

 

0,49 ha

Rokietnica

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

18.

1262/5

 

0,12 ha

Rokietnica

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

19.

1327/1

 

0,37 ha

Rokietnica

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

20.

1328/1

 

0,39 ha

Rokietnica

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

21.

2513/53

 

0,10 ha

Rokietnica

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

22.

2513/56

 

0,06 ha

Rokietnica

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

23.

2513/57

 

0,06 ha

Rokietnica

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

24.

2513/59

 

0,13 ha

Rokietnica

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

25.

955/1

 

1,03 ha

Rokietnica

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

26.

2676/7

 

0,44 ha

Rokietnica

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

27.

22/5

 

0,09 ha

Rokietnica

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

28.

25

KW 33249

1,33 ha

Rokietnica

lokal użytkowy o pow. 15,96 m2 w budynku Zespołu Szkół w Rokietnicy

brak

po podpisaniu umowy najmu

5 zł netto/1 m2

Okres najmu do 3 lat

29.

497/5

KW 73101

 

0,0581

Tuligłowy

Nieruchomość zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej

brak

po podpisaniu aktu notarialnego

114 313,00 zł

Działka w kształcie trapezu z bezpośrednim dostępem do drogi powiatowej.

 

30.

502/2

 

0,13 ha

Tuligłowy

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

31.

497/4

 

1,50 ha

Tuligłowy

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

32.

334/3

 

0,05 ha

Tuligłowy

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

33.

334/4

 

0,03 ha

Tuligłowy

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

34.

344

 

0,01 ha

Tuligłowy

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

35.

1063

 

0,29 ha

Tuligłowy

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

36.

140/1

 

0,21 ha

Tuligłowy

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

37.

975

 

0,25 ha

Tuligłowy

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

38.

1040

 

0,30 ha

Tuligłowy

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

39.

1045

 

0,32 ha

Tuligłowy

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

40.

1047

 

0,32 ha

Tuligłowy

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

41.

1059

 

0,34 ha

Tuligłowy

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

42.

1061

 

0,28 ha

Tuligłowy

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

43.

1060

 

0,30 ha

Tuligłowy

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

44.

1063

 

0,29 ha

Tuligłowy

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

45.

1062

 

0,30 ha

Tuligłowy

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

46.

1064

 

0,29 ha

Tuligłowy

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

47.

386/2

 

0,25 ha

Tuligłowy

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

48.

963

 

0,28 ha

Tuligłowy

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

49.

1039

 

0,32 ha

Tuligłowy

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

50.

972

 

0,28 ha

Tuligłowy

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

51.

1436

 

0,67 ha

Tuligłowy

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

52.

950

 

0,32 ha

Tuligłowy

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

53.

958

 

0,30 ha

Tuligłowy

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

54.

1433/1

 

0,21 ha

Tuligłowy

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

55.

473/1

 

0,75 ha

Tuligłowy

Tereny rolne

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

Okres dzierżawy do 3 lat.

 

Informuję, że termin złożenia wniosku przez osoby którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r.  nr 261 poz. 2603 z póź. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości upływa w dniu 19.04.2011 r.Osoba publikująca: Admin
Data publikacji: 2011-03-08     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ