MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nr pozycji 50
Nazwa pozycji Wykonanie usługi konwersji dokumentów planistycznych tj. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) dla obszaru Gminy Rokietnica do postaci cyfrowej.
Opis Wykonanie usługi konwersji dokumentów planistycznych tj. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) dla obszaru Gminy Rokietnica do postaci cyfrowej.
Data publikacji 2015-08-06
 
Załączniki:

 1. Wykonanie usługi konwersji dokumentów planistycznych tj. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) dla obszaru Gminy Rokietnica do postaci cyfrowej.
 2. Wyjaśnienie do powiadomienia o wyborze oferty
 3. Wybór oferty

Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ