MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nr pozycji 79
Nazwa pozycji Remont drogi dz. nr 3144/2 w miejscowości Rokietnica
Opis Remont drogi dz. nr 3144/2 w miejscowości Rokietnica
Data publikacji 2017-06-29
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy
 4. Kosztorys ofertowy
 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków
 6. Projekt umowy
 7. Informacja o treści złożonych ofert
 8. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 9. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ