MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nr pozycji 38
Nazwa pozycji BUDOWA TRYBUNY WRAZ Z ZADASZENIEM PRZY ISTNIEJĄCYM BOISKU SPORTOWYM W ROKIETNICY NA DZIAŁKACH: 990/1, 1015/12
Opis BUDOWA TRYBUNY WRAZ Z ZADASZENIEM PRZY ISTNIEJĄCYM BOISKU SPORTOWYM W ROKIETNICY NA DZIAŁKACH: 990/1, 1015/12
Data publikacji 2013-03-29
 
Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 2. SIWZ
 3. Przedmiar robót
 4. Formularz ofertowy
 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 7. Projekt umowy
 8. Projekt
 9. Projekt
 10. Projekt
 11. Projekt
 12. Projekt
 13. Projekt
 14. Projekt
 15. Projekt
 16. Projekt
 17. Projekt
 18. Wyjaśnienie do przetargu
 19. Protokół z sesji otwarcia ofert
 20. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ