MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Przetargi aktualne
Liczba odwiedzin kategorii: 43227 
 
 Nazwa pozycji Data
Wykaz nieruchomości 2019-04-09
Przebudowa drogi-budowa chodnika w miejscowości Rokietnica 2019-02-22
Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019r. 2019-02-19
Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół z terenu gminy Rokietnica w roku 2019 2019-02-06
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rokietnica w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2019-02-06
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rokietnica w ramach projektu „OZE na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Rokietnica” 2018-12-05
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Rokietnica do ośrodka/szkoły celem realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2019" 2018-12-03
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Rokietnica 2018-11-14
Odnowa Centrum wsi Rokietnica Wola - budowa parkingu działka nr 1543/2 2018-10-24
Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2018/2019 2018-10-19
Dostawa 500 ton kruszywa łamanego frakcji 0-63mm na teren Gminy Rokietnica 2018-10-03
Wykaz nieruchomości 2018-10-02
Dostawa 800szt. płyty ażurowej i 480szt. korytek ściekowych 2018-09-18
Dostawa 1200 ton kruszywa łamenego (600 ton frakcji 0-63 mm i 600 ton frakcji 0-31,5 mm) na terenie Gminy Rokietnica 2018-09-10
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rokietnica działka nr 1262/2 2018-08-13
Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Tuligłowy dz. nr 497/4 2018-07-04
Przetarg na najem nieruchomości 2018-05-29
Dostawa 1000 ton kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm na teren Gminy Rokietnica 2018-04-25
Wykaz nieruchomości 2018-04-18
Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018r. 2018-04-17
,,Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla Gminy Rokietnica’’ 2018-04-12
Budowa chodnika w miejscowości Czelatyce działka nr 2305 2018-04-12
Przetarg na dzierżawę nieruchomości 2018-03-13
Budowa chodnika w miejscowości Czelatyce działka nr 2306 2018-03-12
Przebudowa drogi w miejscowości Czelatyce i Rokietnica 2018-02-23
Budowa chodnika w miejscowości Rokietnica /koła Mleczarni/ 2018-02-23
Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów z terenu gminy Rokietnica w roku 2018 2018-02-09     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ