MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
    Przetargi aktualne
Liczba odwiedzin kategorii: 34381 
 
 Nazwa pozycji Data
Budowa drogi w miejscowości Rokietnica - zagumienna 2018-02-21
Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów z terenu gminy Rokietnica w roku 2018 2018-02-09
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rokietnica w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2018-02-06
Przebudowa drogi gminnej nr 111751R w miejscowości Rokietnica 2018-01-19
Przetarg na dzierżawę nieruchomości 2017-12-19
Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania pn."Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Rokietnica do ośrodka/szkoły celem realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2018" 2017-12-04
Dostawa kruszywa naturalnego/łamanego w ilości 1000 ton do potrzeb bieżącego utrzymania dróg gminnych 2017-12-01
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Rokietnica 2017-12-01
Sprzedaż nieruchomości 2017-11-21
Zimowe utrzymanie dróg 2017/2018 2017-09-28
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn."Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Rokietnica do Przedszkola Specjalnego Nr 14 w Jarosławiu oraz do Niepublicznej Szkoły Przysposobiającej do Pracy w Jarosławiu w 2017r." 2017-08-31
,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rokietnica w roku 2017” 2017-05-17
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2017-04-06
Dożywianie dzieci w szkole - Gmina Rokietnica 2017-02-06
Konkurs ofert na realizację zadania Gminy Rokietnica w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017r. 2017-01-25
ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH ORAZ ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH SELEKTYWNIE ZBIERANYCH Z TERENU GMINY ROKIETNICA OD DNIA 1.01.2017R. DO DNIA 31.12.2019R. 2016-11-17



     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ