MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nr pozycji 41
Nazwa pozycji Dostawa 1000 ton kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm na teren Gminy Rokietnica
Opis Dostawa 1000 ton kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm na teren Gminy Rokietnica
Data publikacji 2018-04-25
 
Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz oferty
 3. Informacja o treści złożonych ofert

Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ