MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  387413 
URZĄD GMINY Dane teleadresowe
URZĄD GMINY Godziny urzędowania
URZĄD GMINY Struktura organizacyjna
URZĄD GMINY Strategia Rozwoju Gminy Rokietnica 956 
URZĄD GMINY Statut Gminy 880 
URZĄD GMINY Planowanie przestrzenne 1315 
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencje 2002-2006 1443 
RADA GMINY Skład Rady na kadencję 2006-2010
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencję 2006-2010 1573 
RADA GMINY Skład Rady na kadencję 2010-2014
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencję 2010-2014 940 
RADA GMINY Protokoły 5721 
RADA GMINY Terminy Sesji Rady Gminy Rokietnica 2010-2014 1857 
RADA GMINY Skład Rady na kadencję 2014 - 2018 5554 
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencję 2014-2018 2751 
RADA GMINY Terminy Sesji Rady Gminy Rokietnica 2014-2018 2126 
WŁADZE i BUDŻET Wójt 2800 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2017 rok
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2016 rok
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2015 rok
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2014 rok 483 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2013 rok 405 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2012 rok 356 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2011 rok 360 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2010 rok 338 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2009 rok 347 
OGŁOSZENIA I INFORMACJE Ogłoszenia 22077 
OGŁOSZENIA I INFORMACJE Praca-konkurs 19304 
OGŁOSZENIA I INFORMACJE Wybory 3395 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GZEAS
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GOPS 3285 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Komunalna Biblioteka Publiczna w Rokietnicy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Sołectwa
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokietnicy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Rokietnicy Woli
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Czelatycach
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Tuligłowach
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Tapinie
PRZETARGI Przetargi aktualne 38328 
PRZETARGI Przetargi zakończone 14627 
OCHRONA ŚRODOWISKA Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
OCHRONA ŚRODOWISKA Decyzje środowiskowe 1299 
OCHRONA ŚRODOWISKA Rejestr działalności regulowanej
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenia 1830 
OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka Komunalna
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Rokietnica 5532 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Rokietnicy 7101 
GOSPODARKA Ekologia 735 
     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ