MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  400449 
URZĄD GMINY Dane teleadresowe
URZĄD GMINY Godziny urzędowania
URZĄD GMINY Struktura organizacyjna
URZĄD GMINY Strategia Rozwoju Gminy Rokietnica 991 
URZĄD GMINY Statut Gminy 909 
URZĄD GMINY Planowanie przestrzenne 1374 
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencje 2002-2006 1471 
RADA GMINY Skład Rady na kadencję 2006-2010
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencję 2006-2010 1614 
RADA GMINY Skład Rady na kadencję 2010-2014
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencję 2010-2014 969 
RADA GMINY Protokoły 5916 
RADA GMINY Terminy Sesji Rady Gminy Rokietnica 2010-2014 1899 
RADA GMINY Skład Rady na kadencję 2014 - 2018 5977 
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencję 2014-2018 2838 
RADA GMINY Terminy Sesji Rady Gminy Rokietnica 2014-2018 2215 
RADA GMINY Terminy Sesji Rady Gminy Rokietnica 2018-2023
WŁADZE i BUDŻET Wójt 2890 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2017 rok
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2016 rok
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2014 rok 490 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2013 rok 412 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2015 rok
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2012 rok 362 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2011 rok 366 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2010 rok 346 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2009 rok 356 
OGŁOSZENIA I INFORMACJE Ogłoszenia 22831 
OGŁOSZENIA I INFORMACJE Praca-konkurs 19995 
OGŁOSZENIA I INFORMACJE Wybory 3938 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GZEAS
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GOPS 3425 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Komunalna Biblioteka Publiczna w Rokietnicy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Sołectwa
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokietnicy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Rokietnicy Woli
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Czelatycach
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Tuligłowach
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Tapinie
PRZETARGI Przetargi aktualne 39422 
PRZETARGI Przetargi zakończone 15020 
OCHRONA ŚRODOWISKA Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
OCHRONA ŚRODOWISKA Decyzje środowiskowe 1316 
OCHRONA ŚRODOWISKA Rejestr działalności regulowanej
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenia 1856 
OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka Komunalna
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Rokietnica 5736 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Rokietnicy 7345 
GOSPODARKA Ekologia 743 
     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ