MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  377941 
URZĄD GMINY Dane teleadresowe
URZĄD GMINY Godziny urzędowania
URZĄD GMINY Struktura organizacyjna
URZĄD GMINY Strategia Rozwoju Gminy Rokietnica 949 
URZĄD GMINY Statut Gminy 868 
URZĄD GMINY Planowanie przestrzenne 1302 
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencje 2002-2006 1436 
RADA GMINY Skład Rady na kadencję 2006-2010
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencję 2006-2010 1560 
RADA GMINY Skład Rady na kadencję 2010-2014
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencję 2010-2014 923 
RADA GMINY Protokoły 5564 
RADA GMINY Terminy Sesji Rady Gminy Rokietnica 2010-2014 1839 
RADA GMINY Skład Rady na kadencję 2014 - 2018 5331 
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencję 2014-2018 2684 
RADA GMINY Terminy Sesji Rady Gminy Rokietnica 2014-2018 2092 
WŁADZE i BUDŻET Wójt 2770 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2017 rok
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2016 rok
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2014 rok 482 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2013 rok 403 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2015 rok
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2012 rok 354 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2011 rok 357 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2010 rok 336 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2009 rok 345 
OGŁOSZENIA I INFORMACJE Ogłoszenia 21269 
OGŁOSZENIA I INFORMACJE Praca-konkurs 18653 
OGŁOSZENIA I INFORMACJE Wybory 3281 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GZEAS
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GOPS 3149 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Komunalna Biblioteka Publiczna w Rokietnicy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Sołectwa
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokietnicy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Rokietnicy Woli
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Czelatycach
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Tuligłowach
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Tapinie
PRZETARGI Przetargi aktualne 37295 
PRZETARGI Przetargi zakończone 14201 
OCHRONA ŚRODOWISKA Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
OCHRONA ŚRODOWISKA Decyzje środowiskowe 1289 
OCHRONA ŚRODOWISKA Rejestr działalności regulowanej
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenia 1823 
OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka Komunalna
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Rokietnica 5441 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Rokietnicy 6958 
GOSPODARKA Ekologia 732 
     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ