MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  355120 
URZĄD GMINY Dane teleadresowe
URZĄD GMINY Godziny urzędowania
URZĄD GMINY Struktura organizacyjna
URZĄD GMINY Strategia Rozwoju Gminy Rokietnica 879 
URZĄD GMINY Statut Gminy 800 
URZĄD GMINY Planowanie przestrzenne 1220 
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencje 2002-2006 1269 
RADA GMINY Skład Rady na kadencję 2006-2010
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencję 2006-2010 1388 
RADA GMINY Skład Rady na kadencję 2010-2014
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencję 2010-2014 765 
RADA GMINY Protokoły 5128 
RADA GMINY Terminy Sesji Rady Gminy Rokietnica 2010-2014 1713 
RADA GMINY Skład Rady na kadencję 2014 - 2018 4781 
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencję 2014-2018 2445 
RADA GMINY Terminy Sesji Rady Gminy Rokietnica 2014-2018 1920 
WŁADZE i BUDŻET Wójt 2656 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2017 rok
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2016 rok
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2015 rok
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2014 rok 424 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2013 rok 344 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2012 rok 296 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2011 rok 290 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2010 rok 280 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2009 rok 285 
OGŁOSZENIA I INFORMACJE Ogłoszenia 19506 
OGŁOSZENIA I INFORMACJE Praca-konkurs 17098 
OGŁOSZENIA I INFORMACJE Wybory 3127 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GZEAS
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GOPS 2874 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Komunalna Biblioteka Publiczna w Rokietnicy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Sołectwa
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokietnicy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Rokietnicy Woli
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Czelatycach
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Tuligłowach
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Tapinie
PRZETARGI Przetargi aktualne 34380 
PRZETARGI Przetargi zakończone 13025 
OCHRONA ŚRODOWISKA Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
OCHRONA ŚRODOWISKA Decyzje środowiskowe 1214 
OCHRONA ŚRODOWISKA Rejestr działalności regulowanej
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenia 1729 
OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka Komunalna
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Rokietnica 5191 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Rokietnicy 6588 
GOSPODARKA Ekologia 689 
     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ