MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  432562 
URZĄD GMINY Dane teleadresowe
URZĄD GMINY Godziny urzędowania
URZĄD GMINY Struktura organizacyjna
URZĄD GMINY Strategia Rozwoju Gminy Rokietnica 1069 
URZĄD GMINY Statut Gminy 1006 
URZĄD GMINY Planowanie przestrzenne 1454 
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencje 2002-2006 1532 
RADA GMINY Skład Rady na kadencję 2006-2010
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencję 2006-2010 1682 
RADA GMINY Skład Rady na kadencję 2010-2014
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencję 2010-2014 1021 
RADA GMINY Protokoły 6782 
RADA GMINY Terminy Sesji Rady Gminy Rokietnica 2010-2014 1981 
RADA GMINY Skład Rady na kadencję 2014 - 2018 7056 
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencję 2014-2018 2973 
RADA GMINY Terminy Sesji Rady Gminy Rokietnica 2014-2018 2311 
RADA GMINY Terminy Sesji Rady Gminy Rokietnica 2018-2023
RADA GMINY Skład Rady na kadencję 2018 - 2023
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencję 2018-2023
WŁADZE i BUDŻET Wójt 3245 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2017 rok
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2018 rok
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2016 rok
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2014 rok 504 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2013 rok 430 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2015 rok
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2012 rok 376 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2011 rok 381 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2010 rok 358 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2009 rok 376 
OGŁOSZENIA I INFORMACJE Ogłoszenia 24928 
OGŁOSZENIA I INFORMACJE Praca-konkurs 22182 
OGŁOSZENIA I INFORMACJE Wybory 4435 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GZEAS
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GOPS 3865 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Komunalna Biblioteka Publiczna w Rokietnicy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Sołectwa
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokietnicy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Rokietnicy Woli
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Czelatycach
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Tuligłowach
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Tapinie
PRZETARGI Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
PRZETARGI Przetargi aktualne 43227 
PRZETARGI Przetargi zakończone 16144 
OCHRONA ŚRODOWISKA Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
OCHRONA ŚRODOWISKA Decyzje środowiskowe 1366 
OCHRONA ŚRODOWISKA Rejestr działalności regulowanej
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenia 1986 
OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka Komunalna
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Rokietnica 6407 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Rokietnicy 8257 
GOSPODARKA Ekologia 777 
     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ