MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nr pozycji 30
Nazwa pozycji Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Rokietnica
Opis Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Rokietnica
Data publikacji 2018-11-14
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Wykaz punktów poboru
 5. Wzór umowy
 6. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 7. Oświadczenia
 8. Oświadczenia o braku wydania wyroku sądu
 9. Oświadczenia o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
 10. Oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
 11. Wykaz dostaw
 12. Odpowiedzi na zapytanie
 13. Informacja o treści złożonych ofert
 14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ