MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nr pozycji 28
Nazwa pozycji Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rokietnica w ramach projektu „OZE na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Rokietnica”
Opis Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rokietnica w ramach projektu „OZE na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Rokietnica”
Data publikacji 2018-12-05
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Projekt umowy
 4. Dokumentacja techniczna
 5. Formularz ofertowy
 6. Zakres oświadczenia JEDZ
 7. Załącznik 4a-JEDZ
 8. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 9. Wykaz dostaw
 10. Oświadczenia
 11. KLUCZ NIEAKTYWNY
 12. Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
 13. Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach
 14. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
 15. Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
 16. Klucz aktywny
 17. Zmiana terminu składania ofert
 18. Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach.
 19. Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach.
 20. Korekta omyłki pisarskiej z dnia 21.01.2019
 21. Wzór formularza ofertowego-wersja ujednolicona, po korekcie omyłki pisarskiej z dnia 21.01.2019 r.
 22. Protokół Komisji Przetargowej z sesji otwarcia ofert z dnia 25.01.2019 r.
 23. Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą.

Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ