MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nr pozycji 83
Nazwa pozycji Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynku gospodarczym z kratą koszową i ślimakową na oczyszczalni ścieków w Rokietnicy
Opis Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynku gospodarczym z kratą koszową i ślimakową na oczyszczalni ścieków w Rokietnicy
Data publikacji 2017-06-06
 
Załączniki:

 1. Zaproszenie do złożenia oferty
 2. Kosztorys ofertowy
 3. Projekt budowlany
 4. Przedmiar robót
 5. Wzór oferty
 6. Wzór oferty
 7. Rozpoznanie cenowe

Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ