MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nr pozycji 36
Nazwa pozycji Wykonanie Budynku gospodarczego na oczyszczalni ścieków
Opis Wykonanie Budynku gospodarczego na oczyszczalni ścieków
Data publikacji 2016-02-19
 
Załączniki:

 1. Zaproszenie do złożenia oferty
 2. Formularz oferty
 3. Przedmiar robót budowlanych
 4. Przedmiar robót elektrycznych
 5. Opis techniczny
 6. Projekt umowy
 7. Wybór oferty

Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ