MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nr pozycji 56
Nazwa pozycji Dostawa kruszywa naturalnego/łamanego w ilości 1000 ton do potrzeb bieżącego utrzymania dróg gminnych
Opis Dostawa kruszywa naturalnego/łamanego w ilości 1000 ton do potrzeb bieżącego utrzymania dróg gminnych
Data publikacji 2017-12-01
 
Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe + formularz oferty
 2. Odpowiedzi na pytania z dnia 5.12.2017r.
 3. Informacja z otwarcia ofert

Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ