MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nr pozycji 86
Nazwa pozycji ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rokietnica w roku 2017”
Opis ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rokietnica w roku 2017”
Data publikacji 2017-05-17
 
Załączniki:

 1. Zaproszenie do złożenia oferty
 2. Kosztorys ofertowy
 3. Formularz oferty
 4. projekt umowy
 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 6. Wykaz lokalizacji

Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ