MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nr pozycji 18
Nazwa pozycji Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Tapin
Opis Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Tapin
Data publikacji 2013-09-06
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Wymagania sprzętowe i warunki techniczne
 4. Formularz ofertowy
 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków
 6. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat
 7. Projekt umowy
 8. Wyjaśnienie do SIWZ
 9. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

Osoba, która stworzyła pozycje:    
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ