MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nr pozycji 75
Nazwa pozycji Sprzedaż nieruchomości
Opis

                                                                                                                                                 Rokietnica 22.11.2011 r.

RG.6840.2.11

                                                                

WYKAZ

 

Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży na podstawie uchwały Rady Gminy Rokietnica Nr XI/49/2011, XI/51/2011, XI/52/2011, XI/53/2011, XI/53/2011, XI/54/2011, XI/55/2011, XI/56/2011, XI/57/2011, XI/58/2011, XI/59/2011, XI/60/2011, XI/61/2011 z dnia 20 września 2011 r., Nr XIII/72/2011 z dnia 10 listopada 2011 r, oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zm.).

Lp.

Nr działki

KW

Pow.

Położenie

Opis nieruchomości

Przezn. w MPO

Termin zagosp.

Cena wywoławcza

Uwagi

1.

337/1

KW 91638

0,0304 ha

Czelatyce

Działka o nieregularnym kształcie. Położona przy drodze asfaltowej stanowiącej własność Gminy Rokietnica.

brak

Po podpisaniu aktu notarialnego

3 654,33 zł

Działka zagospodarowana przez właściciela działki sąsiedniej tj. 319

2.

337/2

KW 91638

0,0173 ha

Czelatyce

Działka w kształcie trapezu. Położona przy drodze asfaltowej stanowiącej własność Gminy Rokietnica.

brak

Po podpisaniu aktu notarialnego

2 355,33 zł

Działka zagospodarowana przez właściciela działki sąsiedniej tj. 985

3.

337/3

KW 91638

0,0400 ha

Czelatyce

Działka zabudowana, w kształcie trapezu. Położona przy drodze asfaltowej stanowiącej własność Gminy Rokietnica.

brak

Po podpisaniu aktu notarialnego

4 605,33 zł

Na działce znajduje się budynek mieszkalny i gospodarczy wzniesione kosztem ich posiadacza.

4.

337/7

KW 91638

0,0117 ha

Czelatyce

Działka zabudowana, w kształcie trapezu. Położona przy drodze asfaltowej stanowiącej własność Gminy Rokietnica.

brak

Po podpisaniu aktu notarialnego

1 800,33 zł

Na działce znajduje się budynek gospodarczy wzniesiony kosztem jego posiadacza.

5.

337/8

KW 91638

0,0092 ha

Czelatyce

Działka w kształcie trapezu. Położona przy drodze asfaltowej stanowiącej własność Gminy Rokietnica.

brak

Po podpisaniu aktu notarialnego

1 553,33 zł

Działka zagospodarowana przez właścicieli działek sąsiednich tj. 317/3 i 317/5 oraz 337/9.

6.

337/9

KW 91638

0,0409 ha

Czelatyce

Działka zabudowana, o nieregularnym kształcie. Położona przy drodze asfaltowej stanowiącej własność Gminy Rokietnica.

brak

Po podpisaniu aktu notarialnego

4 694,33 zł

Na działce znajduje się budynek mieszkalny wzniesiony kosztem jego posiadacza.

7.

476/1

KW 91640

0,0132 ha

Czelatyce

Działka w kształcie trójkąta. Położona przy drodze asfaltowej stanowiącej własność Gminy Rokietnica.

brak

Po podpisaniu aktu notarialnego

2 016,00 zł

Działka zagospodarowana przez właściciela działki sąsiedniej tj. 482/1

8.

476/2

KW 91640

0,0345 ha

Czelatyce

Działka w kształcie trapezu. Położona przy drodze asfaltowej stanowiącej własność Gminy Rokietnica.

brak

Po podpisaniu aktu notarialnego

4 127,00 zł

 

9.

476/3

KW 91640

0,0383 ha

Czelatyce

Działka w kształcie trapezu. Położona przy drodze asfaltowej stanowiącej własność Gminy Rokietnica.

brak

Po podpisaniu aktu notarialnego

4 504,00 zł

Działka zagospodarowana przez właściciela działki sąsiedniej tj. 483/2

10.

476/4

KW 91640

0,0124 ha

Czelatyce

Działka w kształcie trapezu. Położona przy drodze asfaltowej stanowiącej własność Gminy Rokietnica.

brak

Po podpisaniu aktu notarialnego

1 937,00 zł

Działka zapewnia dostęp do drogi publicznej dla działki nr 490/3.

11.

476/5

KW 91640

0,0318 ha

Czelatyce

Działka częściowo zabudowana o nieregularnym kształcie. Położona przy drodze asfaltowej stanowiącej własność Gminy Rokietnica.

brak

Po podpisaniu aktu notarialnego

3 859,00 zł

Na działce znajduje się część budynku gospodarczego, wzniesionego przez właściciela działki sąsiedniej tj. 490/2.

12.

22/5

brak

0,09 ha

Rokietnica

Działka w kształcie rombu. Na działce znajduje się stacja transformatorowa, a nad działką biegnie linia energetyczna średniego napięcia. Działka przylega jedną krawędzią do wojewódzkiej drogi asfaltowej Sokołów Małopolski - Żurawica. 

brak

Po podpisaniu aktu notarialnego

13 466,00 zł

 

13.

485/2

KW 33249

0,12 ha

Rokietnica

Działka w kształcie prostokąta, użytkowana rolniczo. Położona w drugiej linii zabudowy z dostępem do gruntowej drogi stanowiącej własność Gminy Rokietnica.

brak

Po podpisaniu aktu notarialnego

26 060,00 zł

 

14.

495

KW 78639

0,18 ha

Tapin

Była baza SKR w Tapinie. Działka wraz z budynkami: garażowym, warsztatowym i wagą

brak

Po podpisaniu umowy dzierżawy

150 zł/m-c + VAT

Okres dzierżawy do 3 lat.

15

502/2

KW 85132

0,13 ha

Tuligłowy

Działka w kształcie trapezu. Położona przy drodze asfaltowej stanowiącej własność Gminy Rokietnica.

brak

Po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/ar

rocznie

Okres dzierżawy do 3 lat.

 

Informuję, że termin złożenia wniosku przez osoby którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości upływa w dniu 03.01.2012 r.

Data publikacji 2011-11-22
 
Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ