MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
     Wykaz nieruchomości Drukuj... 

                                                                                                                                                 Rokietnica 06.07.2010 r.

RG - 72241/7/10

                                                                

WYKAZ

 

Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży na podstawie uchwały Rady Gminy Rokietnica nr XLI/179/2010, XLI/180/2010, XLI/184/2010 z dnia 30 marca 2010 r. oraz XLIII/191/2010 z dnia 31 maja 2010 r. oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku art. 13 ust.1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r.  nr 261 poz. 2603 z póź. zm.).

 

Lp.

Nr działki

KW

Pow.

Położenie

Opis nieruchomości

Przezn. w MPO

Termin zagosp.

Cena wywoławcza

Uwagi

1.

91/12

KW 91640

0,09 ha

Czelatyce

Działka użytkowana rolniczo. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Rokietnica położona w konturze obszary upraw rolnych i sadowniczych.

brak

po zawarciu aktu notarialnego

1 446,00 zł

Działka w kształcie prostokąta z  dostępem do drogi gminnej.

2.

1027/18

KW 94922

1,26 ha

Rokietnica

Działka użytkowana rolniczo. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Rokietnica położone w konturze obszary upraw rolnych i sadowniczych.

brak

po zawarciu aktu notarialnego

19 205,00 zł

Działka w kształcie trapezu dostępem do drogi gminnej.

3.

1068/1

KW 94922

0,08 ha

Rokietnica

Działka użytkowana rolniczo. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Rokietnica położone w konturze obszary upraw rolnych i sadowniczych.

brak

po zawarciu aktu notarialnego

1 398,00 zł

Działka w kształcie trapezu, bez dostępu do drogi.

4.

1068/5

KW 94922

0,03 ha

Rokietnica

Działka użytkowana rolniczo. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Rokietnica położone w konturze obszary upraw rolnych i sadowniczych.

brak

po zawarciu aktu notarialnego

624,00 zł

Działka w kształcie kwadratu, bez dostępu do drogi.

5

1112/1

KW 94922

0,14 ha

Rokietnica

Nieruchomość niezabudowana. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Rokietnica położona w konturze obszary zabudowy mieszkaniowej i usług.

brak

po zawarciu aktu notarialnego

20 775,00 zł

+ 22 % VAT

Działka w kształcie prostokąta, z dostępem do drogi powiatowej.

6

1200/8

KW 94922

0,24 ha

Rokietnica

Działka użytkowana rolniczo. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Rokietnica położone w konturze obszary upraw rolnych i sadowniczych.

brak

po zawarciu aktu notarialnego

3 246,00 zł

Działka w kształcie prostokąta, z dostępem do drogi gminnej.

7

1207/4

KW 94922

0,25 ha

Rokietnica

Działka użytkowana rolniczo. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Rokietnica położona w konturze obszary upraw rolnych i sadowniczych.

brak

po zawarciu aktu notarialnego

9 773,00 zł

Działka w kształcie prostokąta, z dostępem do drogi powiatowej.

8

2474/11

KW 94922

0,82 ha

Rokietnica

Działka użytkowana rolniczo. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Rokietnica położona w konturze obszary upraw rolnych i sadowniczych.

brak

po zawarciu aktu notarialnego

11 785,00 zł

Działka o nieregularnym kształcie, z dostępem do drogi gminnej.

9

2478/1

KW 94922

0,38 ha

Rokietnica

Działka użytkowana rolniczo. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Rokietnica położona w konturze obszary upraw rolnych i sadowniczych.

brak

po zawarciu aktu notarialnego

4 865,00 zł

Działka w kształcie trapezu, z dostępem do drogi gminnej.

10

2478/3

KW 94922

0,58 ha

Rokietnica

Działka użytkowana rolniczo. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Rokietnica położona w konturze obszary upraw rolnych i sadowniczych.

brak

po zawarciu aktu notarialnego

8 425,00 zł

Działka o nieregularnym kształcie, z dostępem do drogi gminnej.

11

2478/4

KW 94922

0,66 ha

Rokietnica

Działka użytkowana rolniczo. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Rokietnica położona w konturze obszary upraw rolnych i sadowniczych.

brak

po zawarciu aktu notarialnego

9 545,00 zł

Działka w kształcie kwadratu, z dostępem do drogi gminnej.

12

2934/8

KW 94922

0,44 ha

Rokietnica

Działka użytkowana rolniczo. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Rokietnica położona w konturze obszary upraw rolnych i sadowniczych.

brak

po zawarciu aktu notarialnego

6 025,00 zł

Działka w kształcie prostokąta, z dostępem do drogi gminnej.

13

950

Brak

0,32 ha

Tuligłowy

Działka użytkowana rolniczo. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Rokietnica położona w konturze obszary upraw rolnych i sadowniczych z możliwością zalesienia.

brak

po zawarciu aktu notarialnego

3 505,00 zł

Działka w kształcie prostokąta, bez dostępu do drogi.

14

485/2

KW 33249

0,12 ha

Rokietnica

Działka użytkowana rolniczo. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Rokietnica położona w konturze obszary upraw rolnych i sadowniczych.

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

(rocznie)

Działka w kształcie prostokąta, z dostępem do drogi gminnej. Okres dzierżawy do 3-ch lat.

15

2676/7

Brak

0,44 ha

Rokietnica

Działka użytkowana rolniczo. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Rokietnica położona w konturze obszary upraw rolnych i sadowniczych.

 

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

(rocznie)

Działka o nieregularnym kształcie, z dostępem do drogi gminnej. Okres dzierżawy do 3-ch lat.

16

1433/1

Brak

0,21 ha

Tuligłowy

Działka użytkowana rolniczo. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Rokietnica położona w konturze obszary upraw rolnych i sadowniczych.

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

(rocznie)

Działka o nieregularnym kształcie, z dostępem do drogi gminnej. Okres dzierżawy do 3-ch lat.

17

1436

Brak

0,67 ha

Tuligłowy

Działka użytkowana rolniczo. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Rokietnica położona w konturze obszary upraw rolnych i sadowniczych.

brak

po podpisaniu umowy dzierżawy

1 zł/1 ar

(rocznie)

Działka o nieregularnym kształcie, bez dostępu do drogi. Okres dzierżawy do 3-ch lat.

 

Informuję, że termin złożenia wniosku przez osoby którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r.  nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości upływa w dniu 18.08.2010 r.Osoba publikująca: Admin
Data publikacji: 2010-07-06     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ