MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nr pozycji 28
Nazwa pozycji Przebudowa drogi dz. nr ewid. 1027/61, 1044/53 w miejscowości Rokietnica w km 0+530 – 1+785.
Opis Przebudowa drogi dz. nr ewid. 1027/61, 1044/53 w miejscowości Rokietnica w km 0+530 – 1+785.
Data publikacji 2016-04-18
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 6. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 7. Kosztorys ofertowy
 8. Projekt umowy
 9. Protokół z sesji otwarcia ofert
 10. Zawiadomienie o wyborze oferty

Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ