MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nr pozycji 25
Nazwa pozycji „Remont drogi w miejscowości Tuligłowy dz. nr 389 w km 0+000 – 0+194”.
Opis „Remont drogi w miejscowości Tuligłowy dz. nr 389 w km 0+000 – 0+194”.
Data publikacji 2016-04-26
 
Załączniki:

 1. Zaproszenie do złożenia oferty
 2. Kosztorys ofertowy
 3. Formularz ofertowy
 4. Protokół z sesji otwarcia ofert

Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ