MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
     Wyjaśnienie do przetargu Drukuj... 

                                                                         miejscowość data : Rokietnica  24.03.2010 r.

znak sprawy:  RG-2222/1/2010

                      

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie:    przetargu nieograniczonego na:                                                         

                         „Budynek kaplicy cmentarnej  w m. Rokietnica „              

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w związku z zapytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam:

1.  zakres robót elektrycznych i zbiornika na ścieki jest umieszczony na stronie internetowej.
  
2.  zbiornik bezodpływowy o poj. V = 5000 l. EKO-SUM
     
3.  projekt budynku jest do wglądu w siedzibie zamawiającego
    
4.  poz. 4.24 przedmiaru robót bud. izolacja cieplna z płyt styropian gr. 18 cm.

5. poz. 6.5 przedmiar robót bud. izolacja cieplna gr. 14 cm.

6. poz. 7.1, 7.3, 7.4, stolarka będzie na stronie internetowej

7. poz. 8.14. osadzenie krzyża i dzwonu – dostarczy zamawiajacy - należy wycenić sam montaż.

 

 

 

                                                                                            Wójt Gminy w RokietnicyOsoba publikująca: Admin
Data publikacji: 2010-03-24     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ