MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
     Zaproszenie do złożenia oferty - „Wymiana drzwi i okien w budynku Świetlica Wola i drzwi w budynku sklep Rokietnica Wola.” Drukuj... 

 

 

Znak sprawy RG.7013.2.12.KW                                             Rokietnica 30.04.2012

 

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY

 

1. Zamawiający :  Gmina Rokietnica   ,   37-562 Rokietnica 682,      tel./ fax. : 16 622 13 91, 

osoba prowadząca:   Wiesław Kość

 

2. Przedmiot zamówienia : w związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podst. art. 4, 

    pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164 poz. 1163

    z zm.) o wartości netto poniżej 14 000 € proszę o złożenie oferty na:

1.      Wymiana  2 szt. drzwi wejściowych z ALU do budynku Świetlica Rokietnica Wola o wymiarze: 1 640 x 3140  i 1650 x 3110  /drzwi dwuskrzydłowe z naświetlem + samozamykacz + klamka, brąz średni/

2.      okno z PCV o wym. 3070 x 1750 /2 skrzydła uchylno rozwierne, + 2 skrzydła rozwierne/

3.      okno z PCV o wym. 1500 x 1760 / 1 skrzydło uchylno rozwierne + 1 rozwierne/

4.      okna z PCV o wym. 1950 x 1750 w ilości  4 szt./ 2 skrzydła uchylno rozwierne + środkowa cz. stała/

5.      okna z PCV o wym. 1090 x 160 x 4 szt./ uchylno rozwierne/

6.      okno z PCV uchylne o wym. 1660 x 660 , /okna kolor dąb BAG, jednostronny/

7.      Wymiana drzwi wejściowych z ALU do bud. sklep Rokietnica Wola /1 skrzydłowe z naświetlem + samozamykacz + klamka , kolor brąz średni/ o wym. 980 x 2930,

3. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.

4. Termin wykonania : 30 dni od podpisania umowy

5. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu i przekazać do zamawiającego w 

    formie pisemnej, lub faxem , w terminie do dnia: 08.05.2012       , godz. 1130 w   

    sekretariacie Urzędu Gminy.

6. Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu:  08.05.2012

7. Podstawą wyboru oferty będzie kryterium:

    - cena                                                          : max ilość  100 pkt.

8. Oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie/faxem o dokonanym wyborze.

9. Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania 

    umowy w terminie do 5 dni od daty otrzymania informacji.

                                                                         

                                                        Wójt Gminy w Rokietnicy

                                                        mgr inż. Bożena Gmyrek

 

W załączeniu – formularz ofertowyOsoba publikująca: Admin
Data publikacji: 2012-04-30Załączniki:

 1. Oferta - „Wymiana drzwi i okien w budynku Świetlica Wola i drzwi w budynku sklep Rokietnica Wola.”
 2. Rozstrzygnięcie przetargu

     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ