MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nr pozycji 75
Nazwa pozycji Przebudowa drogi dz. nr ewid.939 w miejscowości Tapin
Opis Przebudowa drogi dz. nr ewid.939 w miejscowości Tapin
Data publikacji 2017-08-17
 
Załączniki:

 1. Zaproszenie do złożenia oferty
 2. Formularz oferty
 3. Kosztorys ofertowy
 4. Informacja o treści złożonych ofert
 5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ