MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nr pozycji 67
Nazwa pozycji Konkurs ofert na realizację zadania Gminy Rokietnica w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012r.
Opis Konkurs ofert na realizację zadania Gminy Rokietnica w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012r.
Data publikacji 2012-02-27
 
Załączniki:

 1. Zarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy Rokietnica w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012r.
 2. Konkurs ofert na realizację zadania Gminy Rokietnica w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012r.
 3. FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRZEDSTAWICIELA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ DO UCZESTNICTWA W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ POWOŁYWANEJ W CELU OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE
 4. Ogłoszenie o wyborze ofert

Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ