MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nr pozycji 99
Nazwa pozycji Zaproszenie do złożenia oferty:
Opis Zaproszenie do złożenia oferty: "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne na terenie Gminy Rokietnica"
Data publikacji 2013-07-15
 
Załączniki:

 1. Zaproszenie do złożenia oferty: "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne na terenie Gminy Rokietnica"
 2. Oferta
 3. Kosztorys ofertowy
 4. Projekt umowy
 5. Wykaz lokalizacji/ miejsc zbierania materiałów zawierających azbest
 6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ