MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
     Wyniki konkursu-zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Drukuj... 

Rokietnica 2010.03.08

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Wójt Gminy Rokietnica po uzyskaniu opinii Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 6/2010 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 05.03.2010 r. w celu wybrania najkorzystniejszej oferty spośród złożonych w konkursie ogłoszonym w dniu 03.02.2010 r. mającym na celu powierzenie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu łącznie z przyznaniem środków  z Budżetu Gminy Rokietnica na 2010r. (zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) postanawia powierzyć realizację zadań:

 

1.     „Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie piłki nożnej i nauki pływania” – Ludowemu Klubowi Sportowemu  „Pogórze” w Rokietnicy łącznie z dotacją w kwocie 80.000,00 zł

 

2.     „Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie tenisa stołowego i siatkówki  – Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Rokita” łącznie z dotacją w kwocie 5.000,00 zł

 

 W związku z tym, że;

-         złożone oferty są zgodne z wymogami ustawy o pożytku..,  wymogami zawartymi w ogłoszeniu  o konkursie Wójta Gminy Rokietnica oraz statutami oferentów,

-         oczekiwane kwoty dotacji są równe kwocie dotacji, którą Gmina Rokietnica na te cele przeznaczyła,

-         oferenci posiadają niezbędne zaplecze kadrowe i rzeczowe,

-         oferenci sprawdzili   się we współpracy z Gminą Rokietnica realizując takie same zadanie w latach poprzednich.

 

Realizacja w/w zadań nastąpi po podpisaniu umów pomiędzy zainteresowanymi podmiotami, zgodnie z Harmonogramem realizacji zadań.

 

 

                                                                                            Wójt Gminy Rokietnica

 

                                                                                            mgr inż. Bożena GmyrekOsoba publikująca: Admin
Data publikacji: 2010-03-08     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ