MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
     Wykaz nieruchomości do sprzedaży Drukuj... 

                                                                                                                                                 Rokietnica 04.03.2010 r.

RG - 72241/1/10

                                                                

WYKAZ

 

Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie uchwały Rady Gminy Rokietnica nr XXXVIII/172/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku art. 13 ust.1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r.  nr 261 poz. 2603 z póź. zm.).

Lp.

Nr dz.

KW

Pow.

Położenie

Opis nieruchomości

Przezn. w MPO

Termin

zagosp.

Cena wywoławcza

Uwagi

1.

101/7, 103/2, 1096

KW 91640

0,34

ha

Czelatyce

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno-inwentarskim oraz trzema budynkami gospodarczymi. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Rokietnica położona w konturze obszary zabudowy mieszkaniowej i usług.

brak

 

 

 

po zawarciu

aktu notarialnego

92 591,55 zł + 22 % VAT

Nieruchomość z bezpośrednim dostępem do drogi gminnej.

2.

59/20

KW 91640

0,40 ha

Czelatyce

Działki użytkowane rolniczo. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Rokietnica położone w konturze obszary upraw rolnych i sadowniczych.

brak

po zawarciu aktu notarialnego

4 335,96 zł

 Działka z bezpośrednim dostępem do drogi powiatowej Czelatyce – Tuligłowy.

3.

316/10

KW 91640

0,26 ha

Czelatyce

Działka użytkowana rolniczo. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Rokietnica położone w konturze obszary upraw rolnych i sadowniczych.

brak

po zawarciu aktu notarialnego

2 575,62 zł

Działka bez dostępu do drogi.

4.

316/18

KW 91640

0,36

Czelatyce

Działki użytkowane rolniczo. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Rokietnica położone w konturze obszary upraw rolnych i sadowniczych.

brak

po zawarciu aktu notarialnego

3 565,55 zł

Działka bez dostępu do drogi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

                                          Informuję, że termin złożenia wniosku przez osoby którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

( Dz. U. z 2004 r.  nr 261 poz. 2603 z póź. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości upływa w dniu 16.04.2010 r.Osoba publikująca: Admin
Data publikacji: 2010-03-04     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ