MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
     Przetargi aktualne Drukuj... 

Aktualnie nie posiadamy informacji na wybrany temat...


  Osoba publikująca: Admin
  Data publikacji: 2009-07-30

   Nazwa pozycji Data
  Wykaz nieruchomości 2019-04-09
  Przebudowa drogi-budowa chodnika w miejscowości Rokietnica 2019-02-22
  Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019r. 2019-02-19
  Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół z terenu gminy Rokietnica w roku 2019 2019-02-06
  Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rokietnica w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2019-02-06
  Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rokietnica w ramach projektu „OZE na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Rokietnica” 2018-12-05
  Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Rokietnica do ośrodka/szkoły celem realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2019" 2018-12-03
  Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Rokietnica 2018-11-14
  Odnowa Centrum wsi Rokietnica Wola - budowa parkingu działka nr 1543/2 2018-10-24
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2018/2019 2018-10-19
  Dostawa 500 ton kruszywa łamanego frakcji 0-63mm na teren Gminy Rokietnica 2018-10-03
  Wykaz nieruchomości 2018-10-02
  Dostawa 800szt. płyty ażurowej i 480szt. korytek ściekowych 2018-09-18
  Dostawa 1200 ton kruszywa łamenego (600 ton frakcji 0-63 mm i 600 ton frakcji 0-31,5 mm) na terenie Gminy Rokietnica 2018-09-10
  Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rokietnica działka nr 1262/2 2018-08-13
  Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Tuligłowy dz. nr 497/4 2018-07-04
  Przetarg na najem nieruchomości 2018-05-29
  Dostawa 1000 ton kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm na teren Gminy Rokietnica 2018-04-25
  Wykaz nieruchomości 2018-04-18
  Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018r. 2018-04-17
  ,,Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla Gminy Rokietnica’’ 2018-04-12
  Budowa chodnika w miejscowości Czelatyce działka nr 2305 2018-04-12
  Przetarg na dzierżawę nieruchomości 2018-03-13
  Budowa chodnika w miejscowości Czelatyce działka nr 2306 2018-03-12
  Przebudowa drogi w miejscowości Czelatyce i Rokietnica 2018-02-23
  Budowa chodnika w miejscowości Rokietnica /koła Mleczarni/ 2018-02-23
  Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów z terenu gminy Rokietnica w roku 2018 2018-02-09       
  WAŻNE TELEFONY
  SPRZEDAŻ DREWNA
  REDAKCJA
  STATYSTYKA
  SZUKAJ