MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
     Przetargi aktualne Drukuj... 

Aktualnie nie posiadamy informacji na wybrany temat...


  Osoba publikująca: Admin
  Data publikacji: 2009-07-30

   Nazwa pozycji Data
  Przetarg na najem nieruchomości 2018-05-29
  Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Tuligłowy dz. nr 497/4 2018-05-23
  Dostawa 1000 ton kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm na teren Gminy Rokietnica 2018-04-25
  Wykaz nieruchomości 2018-04-18
  Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018r. 2018-04-17
  ,,Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla Gminy Rokietnica’’ 2018-04-12
  Budowa chodnika w miejscowości Czelatyce działka nr 2305 2018-04-12
  Przetarg na dzierżawę nieruchomości 2018-03-13
  Budowa chodnika w miejscowości Czelatyce działka nr 2306 2018-03-12
  Przebudowa drogi w miejscowości Czelatyce i Rokietnica 2018-02-23
  Budowa chodnika w miejscowości Rokietnica /koła Mleczarni/ 2018-02-23
  Budowa drogi w miejscowości Rokietnica - zagumienna 2018-02-21
  Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów z terenu gminy Rokietnica w roku 2018 2018-02-09
  Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rokietnica w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2018-02-06
  Przebudowa drogi gminnej nr 111751R w miejscowości Rokietnica 2018-01-19
  Przetarg na dzierżawę nieruchomości 2017-12-19
  Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania pn."Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Rokietnica do ośrodka/szkoły celem realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2018" 2017-12-04
  Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Rokietnica 2017-12-01
  Sprzedaż nieruchomości 2017-11-21
  Zimowe utrzymanie dróg 2017/2018 2017-09-28
  Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn."Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Rokietnica do Przedszkola Specjalnego Nr 14 w Jarosławiu oraz do Niepublicznej Szkoły Przysposobiającej do Pracy w Jarosławiu w 2017r." 2017-08-31
  ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rokietnica w roku 2017” 2017-05-17
  Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2017-04-06
  Konkurs ofert na realizację zadania Gminy Rokietnica w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017r. 2017-01-25
  ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH ORAZ ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH SELEKTYWNIE ZBIERANYCH Z TERENU GMINY ROKIETNICA OD DNIA 1.01.2017R. DO DNIA 31.12.2019R. 2016-11-17       
  WAŻNE TELEFONY
  SPRZEDAŻ DREWNA
  REDAKCJA
  STATYSTYKA
  SZUKAJ