MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
     Przetargi aktualne Drukuj... 

Aktualnie nie posiadamy informacji na wybrany temat...


  Osoba publikująca: Admin
  Data publikacji: 2009-07-30

   Nazwa pozycji Data
  Wykonanie warstwy podbudowy placu, dz. nr 26/4 w miejscowości Rokietnica - "Budowa Miasteczka ruchu drogowego wraz z torem przeszkód" 2017-10-18
  Remont budynku gminnego usytuowanego na dz. nr 1554 w miejscowości Czelatyce 2017-10-16
  Przebudowa drogi gminnej nr 111751R w miejscowości Rokietnica 2017-10-11
  Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej w miejscowości Tuligłowy dz. nr 311/2 2017-10-06
  Remont budynku gminnego usytuowanego na dz. nr 1554 w miejscowości Czelatyce 2017-10-04
  Remont pętli autobusowej w miejscowości Tuligłowy dz. nr 497/4 2017-10-03
  Zimowe utrzymanie dróg 2017/2018 2017-09-28
  Dostawa 1000 ton kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm 2017-09-14
  Dostawa 1000szt. płyt ażurowych 2017-09-01
  Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn."Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Rokietnica do Przedszkola Specjalnego Nr 14 w Jarosławiu oraz do Niepublicznej Szkoły Przysposobiającej do Pracy w Jarosławiu w 2017r." 2017-08-31
  Przebudowa drogi gminnej nr 111751R w miejscowości Rokietnica w km 0+000 - 0+970 2017-08-31
  Zaproszenie do złożenia oferty na opróżnieniu i umyciu trójzbiornika – reaktora typ. Hydrovit SI 450 na oczyszczalni ścieków w Rokietnicy w celu przeprowadzenia jego remontu. 2017-08-28
  Wykonanie remontu trójzbiornika – reaktora typ. Hydrovit SI 450 na oczyszczalni ścieków w Rokietnicy 2017-08-18
  Przebudowa drogi dz. nr ewid.939 w miejscowości Tapin 2017-08-17
  Sprzedaż drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego pozyskanego z lasu gminnego w m. Tuligłowy. 2017-08-10
  Remont drogi w miejscowości Tuligłowy 2017-07-27
  "Budowa chodnika w miejscowości Czelatyce dz. nr 2305, 2306" 2017-07-11
  Remont drogi dz. nr 3144/2 w miejscowości Rokietnica 2017-06-29
  Remont elewacji 2 szt. zbiorników wyrównawczych na ujęciu wody w m. Tapin 2017-06-21
  Budowa chodnika w miejscowości Czelatyce 2017-06-20
  Budowa parkingu dz. nr 26/4 i drogi w miejscowości Rokietnica dz. nr 2979/3 2017-06-08
  Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynku gospodarczym z kratą koszową i ślimakową na oczyszczalni ścieków w Rokietnicy 2017-06-06
  Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rokietnica 2017-05-30
  ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rokietnica w roku 2017” 2017-05-17
  Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2017-04-06
  Odnowa centrum wsi Rokietnica Wola - budowa chodnika (Kąty) 2017-04-05
  Wykaz nieruchomości 2017-03-28
  Dostawa rur karbowanych 2017-03-22
  Dostawa kruszywa łamanego frakcji 0-63mm w ilości około 550 m3 2017-02-28
  Budowa chodnika w miejscowości Czelatyce 2017-02-22
  Budowa chodnika w miejscowości Rokietnica /koło mleczarni/ - etap 5 2017-02-20
  Dożywianie dzieci w szkole - Gmina Rokietnica 2017-02-06
  Konkurs ofert na realizację zadania Gminy Rokietnica w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017r. 2017-01-25
  Konkurs ofert na realizację zadania pn. "Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Rokietnica do ośrodka/szkoły celem realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2017" 2016-12-05
  Wykaz nieruchomości 2016-11-23
  ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH ORAZ ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH SELEKTYWNIE ZBIERANYCH Z TERENU GMINY ROKIETNICA OD DNIA 1.01.2017R. DO DNIA 31.12.2019R. 2016-11-17
  Przetarg na sprzedaż drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego 2016-10-27
  Zimowe utrzymanie dróg 2016/2017 2016-10-17       
  WAŻNE TELEFONY
  SPRZEDAŻ DREWNA
  REDAKCJA
  STATYSTYKA
  SZUKAJ