MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
     Przetargi aktualne Drukuj... 

Aktualnie nie posiadamy informacji na wybrany temat...


  Osoba publikująca: Admin
  Data publikacji: 2009-07-30

   Nazwa pozycji Data
  Dostawa 500 ton kruszywa łamanego frakcji 0-63mm na teren Gminy Rokietnica 2018-10-03
  Wykaz nieruchomości 2018-10-02
  Dostawa 800szt. płyty ażurowej i 480szt. korytek ściekowych 2018-09-18
  Dostawa 1200 ton kruszywa łamenego (600 ton frakcji 0-63 mm i 600 ton frakcji 0-31,5 mm) na terenie Gminy Rokietnica 2018-09-10
  Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rokietnica działka nr 1262/2 2018-08-13
  Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Tuligłowy dz. nr 497/4 2018-07-04
  Przetarg na najem nieruchomości 2018-05-29
  Dostawa 1000 ton kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm na teren Gminy Rokietnica 2018-04-25
  Wykaz nieruchomości 2018-04-18
  Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018r. 2018-04-17
  ,,Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla Gminy Rokietnica’’ 2018-04-12
  Budowa chodnika w miejscowości Czelatyce działka nr 2305 2018-04-12
  Przetarg na dzierżawę nieruchomości 2018-03-13
  Budowa chodnika w miejscowości Czelatyce działka nr 2306 2018-03-12
  Przebudowa drogi w miejscowości Czelatyce i Rokietnica 2018-02-23
  Budowa chodnika w miejscowości Rokietnica /koła Mleczarni/ 2018-02-23
  Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów z terenu gminy Rokietnica w roku 2018 2018-02-09       
  WAŻNE TELEFONY
  SPRZEDAŻ DREWNA
  REDAKCJA
  STATYSTYKA
  SZUKAJ